Klubb » Organisasjon » Sportslig ledelse

Sportslig ledelse

Oppgaver Sportslig ledere MIF fotball utviklingsavdeling

Utviklingsavdelingen er organisert i 2020 med avdelingsledere med ansvar for hver sin avdeling. 

Sp.ansvarlig Ungdomsfotball Anton S. Kvilaas Oppfølging av lagene og trenere. Avholde foreldremøter, trenerforumer m.mer. Møter i AU etter behov. Rollen er engasjert på kontrakt.

Sp.ansvarlig Barnefotball Tom Inge B. Israelsen Oppfølging av lagene og trenere. Avholde foreldremøter, trenerforumer, oppstart nye lag, samarbeid allidrett m.mer. Møter i AU etter behov. Rollen er engasjert på kontrakt.

Sp.ansvarlig JentefotballBrede Ruud Eriksen Oppfølging av lagene og trenere. Avholde foreldremøter, trenerforumer, oppstart nye lag, rekrutteringstiltak m.mer. Møter i AU etter behov. Rollen er engasjert på kontrakt

Instruks treneransvarlig
Intruks rekruttering

 

 
Våre samarbeidspartnere