Sportsplan

SØK

Sport- og strategiplan

MIF Fotball utviklingsavdelings sportsplan er revidert og gjennskapt i et nytt format og innhold i 2020.

Sportsplan er et viktig verktøy som både trenere og lagledere skal forholde seg til, samt foreldre som måtte ha spørsmål om sportslige føringer i MIF fotballs utviklingsavdeling.

I tillegg til sportsplan er det utarbeidet trenerguider til bruk for trenere på de ulike aldersgruppene.

Sportsplan håndboka

For tilgang til fotballøkta.no som det henvises til i sportsplan, ta kontakt med din kontaktperson i klubben for tilgang.

I tillegg til sportsplan har klubben utarbeidet en strategiplan

For annen informasjon om drift og administrative forhold henvises det til
 

 
Våre samarbeidspartnere