Dommere » Dommerkontakt

SØK

Dommerkontakt

Dommerkontakt

Finn Rune Ridder Karlsen
Tlf 46660362

Oppgaver:

  • Være kontaktperson\veileder for klubbens dommere.
  • Arbeide for å rekruttere dommere i klubben og å følge opp disse.
  • Arrangere internt dommerkurs årlig i samarbeid med krets
  • Bistå cupansvarlige med å skaffe dommere til klubbens cuper.
  • Sette opp dommere til kamper i barnefotballen.
  • Delta på trenerforum før sesongstart for å informere om evt regelendringer
 
Våre samarbeidspartnere