Aktivitetsavgift, dugnader mm

Her kommer oppdatert informasjon om hva som gjelder for 2020-sesongen.

INFOSKRIV UTVIKLINGSAVDELINGEN 2020

Klubbmedlemskap

For å delta i aktiviteter i MIF kreves det medlemskap i klubben. Se ytterligere informasjon nederst på siden.

Aktivitetsavgifter

Det betales en aktivitetsavgift for våren og en for høsten. Aktivitetsavgiften betales på nett via systemet Superinvite. Alle som skal delta i trening og kamper må være påmeldt og ha betalt innen frist 1.mars for vårsesong og 15.august for høstsesong.

Les her hva aktivitetsavgiften dekker

Vedtatte satser:

Akademi:

 • 16 500,- pr år (1500,- pr måned gjeldende fra oppstart og t.o.m november,)

Ungdom (14-19 år)

 • Vår: 4654,-
 • Høst: 1300,- eller toalettpapirdugnad*

9`er fotball (12 og 13 år)

 • Vår: 3757,-
 • Høst: 1300,- eller toalettpapirdugnad*

7`er fotball (10 og 11 år)

 • Vår: 2722,-
 • Høst: 1300,- eller toalettpapirdugnad*

5`er og 3`er fotball (6 til 9 år)

 • Vår: 2515,-
 • Høst: 1300,- eller toalettpapirdugnad*
 • Alle aktivitetsavgifter indeksreguleres med 50,- pr år.
 • Hospitanter på MIF U19, MIF U17 og MIF U15  faktureres etter egne satser. 40,- pr økt for interne spillere, 85,- pr økt for eksterne spillere. Faktura sendes ut hvert halvår eller ved avsluttet hospitering.
 • Ved betalingsutfordringer, ønske om faktura eller oppdelt betaling må AU kontaktes. Vi er behjelpelige.​ Send mail til fotball.medlem@mif.no
 • Innbetalt aktivitetsavgift refunderes dessverre ikke.

Linker til påmelding og betaling for høstsesong:

 • Spb.Øst Akademiet - trykk her
 • Utviklingsavdelingen (ungdomsfotball og barnefotball) - trykk her

*Man kan velge toalettpapirdugnad framfor aktivitetsavgift høst om man ønsker det. Da forhåndsbetaler man for toalettpapir via Superinvite og får utdelt papir for salg medio september. Nb. Dette gjelder ikke akademispillere.

Fellesdugnader

Dugnadsinnsats på klubbens cuparrangement for barnefotball, viktig inntektskilde for klubben. For akademispillere gjelder deltagelse som instruktører på klubbens fotballskoler 2 dager pr år.

Klubben kan iverksette en felles salgsdugnad ved svikt i cupinntekter.

Egenandel på reiser med akademilagene

For deltagelse på nasjonale eliteturneringer kreves det en egenandel på kroner 750,- pr turnering for hospitanter. På reiser til bortekamper i nasjonale serier hvor det benyttes fly, buss eller tog kreves det inn en egenandel på kr 550,- pr reise for hospitanter. Det opprettes egne linker med mulighet til betaling av disse aktivitetene i forkant.

Moderasjon på avgift og kvote dugnad

Søskenmoderasjon er 30 % på aktivitetsavgiften. På evt salgsdugnad gjelder en kvote pr familie.

Deltagelse på satelitt

Deltagelse på NFF Buskerud`s satelitt koster kr 2000,- pr sesong. Betales i Superinvite ved oppstart.

Rabatt på sesongkort til spillere, trener og ledere

Informasjon ikke klart. Kommer senere.

Godtgjørelser

Foresatte som tar verv som trenere, lagledere eller i AU godtgjøres etter følgende satser:

 • Lagleder barnefotball 2000,-
 • Hovedtrener barnefotball 2500,- assistent 2000,-. Teller gruppa mer enn 20 spillere kan det gis godtgjørelse til ytterligere en assistent.
 • Lagleder ungdomsfotball 3000,-
 • Hovedtrener ungdomsfotball 5000,- assistent 2000,-
 • Medlemmer adm.utvalget (AU) 3000,-
 • Trenere med fullført grasrottrener kurs gis tilleggsgodtgjørelse på 500,- For barnefotball gjelder modul 1 og 2, for ungdom gjelder 1 til 4.

Godtgjørelsen utbetales ved sesongslutt. Godtgjørelsen er skattefri.

Trenere og lagledere med betalt klubbmedlemskap får også profileringstøy som skal benyttes under trening og kamp. Klubben gir også tilbud om gratis trenerkurs og diverse seminarer.

Se vår klubbhåndbok

Klubbmedlemskap

Medlemskap i MIF for spillere:

I tillegg til aktivitetsavgiften så kommer medlemskap til klubben på ca 300 kroner. Denne administreres av klubben sentralt. Spillere som ikke betaler vil ikke være medlemmer av MIF og vil derfor ikke kunne delta på verken treninger eller kamp da de ikke er forsikret ved evt. skader og lignende. Klubbens medlemmer er dekket av en såkalt klubbforsikring, men dette forutsetter da at man står oppført som betalt medlem.

Meld deg inn i klubben her

Medlemskap i MIF for trenere og ledere:

Fra MIFs styre: Vi er tydelig på at alle som har roller som ledere eller trenere i MIF skal være medlem i MIF. Styret fastsetter med utgangspunkt i en utvidet tolkning av lovens §6 og gruppelederens innspill følgende som retningslinje: Enhver som representerer Mjøndalen IF som leder eller trener skal være medlem av foreningen. Av dette følger at frivillige uten lederansvar ovenfor andre nødvendigvis ikke må være medlem. Videre følger at det ikke stilles krav om medlemskap til foreldre/andre som sporadisk hjelper til med enkeltoppgaver.

Er du trener eller leder for MIFs lag må du være medlem i klubben. Alle medlemmer får klubbdress og tilgang på gratis kurs osv.

 

 
Våre samarbeidspartnere